Click Here to Advertise on My Blog Fizz R Blog: Celcom Akan Mempertingkatkan Kualiti Perkhidmatan Jalur Lebar di UUM

Wednesday, September 8, 2010

Celcom Akan Mempertingkatkan Kualiti Perkhidmatan Jalur Lebar di UUM

Dipetik dari BERNAMA, Celcom Axiata bercadang untuk meningkatkan mutu perkhidmatan mereka di UUM. Menurut Naib Presiden (Wilayah Utara), Saiful Baharin Abdul Wahab berkata, 12 stesen baru akan di bina sebagai tambahan kepada 12 stesen yang sedia ada.

Diharapkan pihak Celcom Axiata tidak hanya memilih beberapa universiti untuk proses peningkatan mutu kepada pengguna sebaliknya setiap universiti yang mempunyai bilangan pengguna yang ramai harus ditingkatkan kualiti perkhidmatan.

Pengguna adalah aset penting bagi sesebuah telco. Pihak Celcom diminta untuk mengambil perhatian yang serius terhadap mutu perkhidmatan di sesetengah kawasan yang berkepadatan tinggi.

Berita @ BERNAMA

No comments:

Post a Comment